Bwoom-Japan
Galerie für traditionelle Kunst aus Japan
Galerie Premium Angebote Versand AGB Impressum

Sencha & Gyokuro Teekeramiken / Katalog:
Sets für Sencha & Gyokuro:
Iwao Yamada Sencha Set Japan Gyokuro Set Rakusai Takahashi Shigaraki Imari Porzellan Teegeschirr Japan
Hagi Gyokuro-Set Iwao Yamada SEN015 Shigaraki Gyokuro-Set Rakusai Takahashi SEN014 Arita Porzellan Sencha Tee-Set SEN010

Sencha Set Satsuma Japan Gyokuro Teeset Isaku Ichino Tawara Toubee Gyokuro Set Gruentee Kanne Schalen AA
Satsuma Sencha-Set Jukan Chin SEN013 Tanba Sencha / Gyokuro-Set Isaku Ichino SEN016 Hagi Sencha / Gyokuro Set Tawara Toubee SEN017


Teebecher Yunomi:
Yunomi Teebecher Kyo LNT Arita LNT Yunomi Porzellan Japan
Kyo Yunomi Yuzo Kondo YU007 Nabeshima Yunomi Imaemon Imaizumi XIII YU008

Gedicht Haiku Japan